Kategoriler
Egitim

2021 TYT Konuları

Bu bölümde 2021 TYT Konuları bulabilirsiniz. 2021 TYT Matemaitik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe konuları yer almaktadır.

2021 TYT Konuları bu bölümde bulabilirsiniz. Üniversiteye giriş sınavı YKS iki oturumdan oluşmaktadır. Bu oturumlardan ilki TYT ve ikincisi AYT’dir. 2021 AYT da çıkacak konular için tıklayın.TYT de çıkacak konular aşağıdaki listede yer almaktadır. TYT toplamda 120 dakika sürmektedir. 40 soru Türkçe dersindeki konulardan, 40 soru da Matematik dersindeki konulardan sorular çıkmaktadır. Geriye kalan 40 sorunun ise 20’si Fen Bilimlerindeki konulardan, 20’si de Sosyal Bilimlerdeki konulardan çıkmaktadır. Fen Bilimleri bölümünde çıkan 20 sorunun 7 tanesini Fizik konuları, 6 tanesini Biyoloji ve geriye kalan 6 soruyu da Kimya dersindeki konular oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler bölümünde çıkan 20 soruyu ise 5’er soru şeklinde Tarih, Coğrafya, Din ve Felsefe dersindeki konulardan gelmektedir. Aşağıdaki listede hangi derslerin hangi konularından sorular çıktığını görebilirsiniz. Şimdiden gireceğiniz sınavda başarılar dileriz…

Türkçe 2021 TYT Konuları

Türkçe alanında toplam 40 soru gelmektedir.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
 • Sözcüğün Yapısı
 • Cümlenin Öğeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması
2021 Ayt Konulari
2021 TYT Konuları

2021 TYT Tarih

2021 TYT Konularında Tarih alanında toplam 5 soru gelmektedir.

 • Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
 • İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk İslam Devletleri
 • Türkiye (Anadolu) Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300 – 1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
 • Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
 • Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
 • Mustafa Kemalin Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
 • Erzurum ve Sivas Kongreleri
 • Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
 • Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
 • I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
 • Lozan Antlaşması
 • Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
 • Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
 • Atatürk Devrimleri
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Coğrafya 2021 TYT Konuları

Coğrafya alanında toplam 5 soru gelmektedir.

 • Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
 • Dünyanın Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Beşeri Coğrafya
 • Ekonomik Faaliyet Türleri
Felsefe TYT 2021

Felsefe alanında toplam 5 soru gelmektedir.

 • Felsefeye Giriş
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Estetik
 • Din Felsefesi
DİN KÜLTÜRÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 soru gelmektedir.

 • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 • İncil ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Ortak Noktaları
 • Alevilik ve Bektaşilik

2021 TYT Matematik Konuları

Matematik alanında toplam 28 soru gelmektedir.

 • Sayılar
 • Basamak Kavramı
 • Bölme-Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Sıralama-Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü İfadeler
 • Köklü İfadeler
 • Oran-Orantı
 • Denklem Çözme
 • İstatistik
 • Binom
 • II. Dereceden Denklemler
 • Problemler
 • Mantık
 • Kümeler
 • Bağıntı-Fonksiyon
 • uydu anteni
 • polinom
 • Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

TYT 2021 Geometri

Geometri alanında toplam 12 soru gelmektedir.

 • Temel Kavramlar-Doğruda Açı
 • Üçgende Açı
 • Özel Üçgenler
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açıortay-Kenarortay
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Çember-Daire
 • Katı Cisimler
 • Doğrunun Analitiği
 • Noktanın Analitiği
 • Simetri-Döndürme

Fizik TYT 2021 Konuları

Fizik alanında toplam 7 soru gelmektedir.

 • Fiziğin Doğası
 • Vektör-Kuvvet-Denge
 • Basit Makineler
 • Ağırlık Merkezi
 • Doğrusal Hareket
 • İş-enerji
 • Maddenin Özellikleri
 • Basınç
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Katı ve Sıvılarda Genleşme
 • Isı-Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
 • Manyetizma
 • Işık Bilgisi
 • Mercekler-Aynalar
 • Ses-Uzay
TYT Kimya Konuları

Kimya alanında toplam 6 soru gelmektedir.

 • Kimyanın Gelişimi
 • Bileşikler
 • Kimyasal Değişimler
 • Karışımlar
 • Hayatımızdaki Kimya
 • Madde ve Özellikleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Cetvel
 • Kimyanın Temel Kanunları
TYT 2021 BİYOLOJİ

Biyoloji alanında toplam 6 soru gelmektedir.

 • Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücrenin Yapısı
 • Hücre Zarında Madde Alışverişleri
 • Nükleik Asitler
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Solunum-Fotosentez
 • Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
 • Kalıtım-Evrim
 • Bitkiler
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Duyu Organları
tyt konu dagilimi
tyt konu dagilimi

2021 TYT Konuları

2021 TYT Konuları kapsayan Biyoloji, Tarih, Edebiyat, Felsefe ve Türkçe dersleri için bu linkte yer alan siteyi ziyaret edebilir ve notları bulabilirsiniz. TYT Sınavı çoğunlukla yorum ağırlıkta gelmektedir. Burada asıl olay zamana karşı yarışmaktır. Bu nedenle TYT 2021 sınavına hazırlanırken özellikle hız denemeleri ile zamanınızı sınayın. TYT’deki tüm soruların puanları eşittir. Toplam 120 soru gelmektedir. Eski sistemde herkesin alanına göre soruların puan katsayıları değişiyordu. Örneğin, Eşit Ağırlık bölümü öğrencisi Matematik ve Türkçe Yapınca diğer derslerin sorularından daha çok puan alıyordu. Ancak yeni sistemde bu kaldırıldı ve 120 sorudaki her bir sorunun değeri birbirine eşit sayıldı. Bu sene sınava girecek adaylara şimdiden başarılar dilerim..