Kategoriler
Egitim

2021 AYT Konuları

2021 AYT Konuları, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğafya, İngilizce, Geometri, Felsefe, Fen Bilimleri AYT’de çıkacak konuları bulabilirsiniz.

Bu bölümde YKS sınavının 2. aşaması olan Alanında Yeterlilik Testinin konuları yer almaktadır. 2021 yılındaki sınavda derslerin konularını görmek için aşağıdaki listelere bakmanız yeterlidir. 2021 AYT Konuları, Matematik, Edebiyat, Tarih, Din Kültürü, Geometri, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji Konularu, Sosyal Bilimler, Tarih, Mantık, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji Konuları hepsi yer almaktadır. 2021 TYT Konuları içinde linke tıklayabilirsiniz.

2021 AYT Matematik Konuları

2021 AYT Konuları Matematik alanında toplamda 30 soru gelmektedir.

 • Sayılar
 • Fonksiyonlar
 • I.Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • II. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Logaritma
 • Toplam ve Çarpım Sembolleri
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral
 • Çarpanlara ayırma
 • Modüler Aritmatik
 • Olasılık
 • Oran-Orantı
 • Kombinasyon
 • Diziler ve Seriler
 • Kümeler

Geometri

2021 AYT Konularında Geometri alanında toplamda 10 soru gelmektedir.

 • Üçgen
 • Özel Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Dörtgenler-Çokgenler
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri
 • Vektörler
 • Uzayda Doğru ve Düzlemler
 • Trigonometri
 • Konikler
 • Döndürme ve Simetri

Not:  2017 yılında yapılan değişiklik ile Matematik ve Geometri kitapçıkları birleştirildi ve katsayıları eşitlendi. Toplam 40 sorudan meydana gelmektedir. 

2021 Ayt Konulari
Ayt 2021 Konuları

AYT Fen Bilimleri Konu Dağılımı

Fizik AYT Konuları

Fizik alanında toplam 14 soru gelmektedir.

 • Birimler ve Fiziksel Nicelikler
 • Vektörler
 • Moment-Denge
 • Eşit Kollu Terazi
 • Basit Makineler
 • Kütle ve Ağırlık Merkezi
 • Madde ve Özellikleri-Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Katı-Sıvı-Gaz Basıncı
 • Isı-Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Bağıl Hareket
 • Dinamik
 • İş-Güç-Enerji
 • Atış Hareketleri
 • Dairesel Hareketler
 • Keppler Yasası-Newton Genel Çekim yasası
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme Momentum
 • Elektriksel Sığa ve Kondansatörler
 • Elektrostatik
 • Elektrik Potansiyel-Potansiyel Enerji-Paralel Levhalar
 • Doğru Akım Devreleri
 • Manyetizma ve Alternatif Akım Devreleri
 • Optik
 • Dalgalar
 • Atom-Foloelektrik-Compton-Enerji Seviyeleri-Rölative
 • Yıldızlar-Yıldızsılar
 • Elektronik
 • Temel Kuvvetler
Kimya 2021 AYT Konuları

Kimya alanında toplam 13 soru gelmektedir.

 • Maddenin Halleri
 • Kimyasal Değişmeler
 • Sistemler ve Enerji
 • Çekirdek Kimyası
 • Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi
 • Sulu Çözeltilerde Denge
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Madde-Elektrik İlişkisi- Elektrokimya
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Organik Reaksiyonlar-Elementler Kimyası Organik Kimya
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Cetvel
 • Temel Yasalar
 • Mol Kavramı
 • Karışımlar
2021 AYT KONULARI BİYOLOJİ

Biyoloji alanında toplam 13 soru gelmektedir.

 • Hücre,Organizma ve Metabolizma
 • Hücre Bölünmeleri,Eşeyli ve Eşeysiz Üreme
 • Canlıların Sınıflandırılması ve Biyoçeşitlilik
 • Sistemler
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • Kalıtım,Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
 • Üreme ve Gelişme
 • Evrim
 • Ekoloji
 • Bitki Biyolojisi
 • Davranış

♥ Süreleri ve Uygulanışı

 • Fizik 14 Soru
 • Kimya 13 Soru
 • Biyoloji 13 Soru
 • Toplam 40 Dakika
 • Tek Oturum
 • Üç Kitapçık
 • Cevap kağıdı ortak

AYT Sosyal Bilimler 1 Konu Dağılımı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk dili ve Edebiyatı alanında toplam 24 soru gelmektedir.

 • Sözcüğün ve Söz öbeklerinin anlamı
 • Cümlede Anlam
 • Ses Bilgisi, Yazım Kuralları,Noktalama İşaretleri
 • Sözcüğün Yapısı
 • Sözcük Türleri
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümlenin Türleri ve Cümlenin Yapısı
 • Anlatım Bozuklukları
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Yorumu
 • Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme yolları
 • Edebiyat Bilgileri
 • Edebi Sanatlar
 • İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
2021 AYT Konuları Coğrafya

Coğrafya alanında toplam 5 soru gelmektedir.

 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum ve Yerel Saat
 • Harita ve Ölçek
 • İklim Bilgisi
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Beşeri Sistemler
 • Türkiye’nin Su-Toprak ve Bitki Varlığı
 • Türkiye’yi Tanıyalım
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin İklimi
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Doğal Sistemler
 • Çevre ve Toplum
 • Küresel Ortam

 ♥ Süre ve Uygulanışı:

 • Türk Dili ve Edebiyatı = 24 Soru
 • Coğrafya = 5 Soru
 • Tarih = 10 Soru
 • Toplam 40 Dakika
 • Tek oturum
 • Tek Kitapçık
 • Cevap kağıdı ortak

AYT Sosyal Bilimler 2 Konu Dağılımı

Felsefe 2021 AYT Konuları

Felsefe Grubu’nda Psikoloji, Sosyoloji, Mantık alanlarında toplam 12 soru gelmektedir.

 • Psikolojiye Giriş
 • Psikoloji Biliminin Temel Süreçleri
 • Öğrenme-Düşünme-Bellek
 • Ruh Sağlığının Temelleri
 • Sosyolojiye Giriş-Araştırma Yöntemleri
 • Sosyal Psikoloji
 • Birey ve Toplum
 • Kültür
 • Sosyal Değişme
 • Toplumsal Kurumlar
 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Sembolik Mantık

Din

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında toplam 8 soru gelmektedir.

 • İnanç-İnsan ve Kaderi
 • İbadet-İslamda İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin faydaları
 • Vahiy Akıl-Kur’an ve Yorumu
 • Vahiy ve Akıl-İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • İnanç-Dünya Hayatı ve Ahiret
 • Ahlak ve Değerler-İslam ve Barış
 • Din,Kültür ve Medeniyet-Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
 • Din, Kültür ve Medeniyet-İslamiyet ve Türkler
2021 Tarih AYT Konuları

Tarih alanında toplam 11 soru gelmektedir.

 • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Ön Asya ve Mısırda Kurulan Devletler
 • Osmanlı Kuruluş ( Türkiye Dahil )
 • Osmanlı Yükseliş
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Duraklama
 • Osmanlı Gerileme
 • Osmanlı Dağılma Dönemi Islahatları
 • 20.YY’da Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Küreselleşen Dünya ve Türkiye
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • Yumuşama Dönemi
 • Avrupa Tarihi
 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk çağ Medeniyetleri
 • İslam Tarihi
 • K.Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Coğrafya

Coğrafya’da toplam 11 soru gelmektedir.

 • Dünyanın şekli ve hareketleri
 • Coğrafi Konum ve Yerel Saat
 • Harita ve Ölçek
 • İklim Bilgisi
 • İç kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Beşeri Sistemler
 • Türkiye’nin Su-Toprak ve Bitki varlığı
 • Türkiye’yi Tanıyalım
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Bölge Çeşitleri ve Sınıflandırması
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Küresel Çevre Sorunları
 • Doğal Sistemler

 ♥ Süre ve Uygulanışı:

 • Tarih = 11 Soru
 • Coğrafya = 11 Soru – 25 Dakika
 • Psikoloji, Mantık, Sosyoloji, Felsefe = 12 Soru
 • Toplam: 40 Dakika
 • Tek oturum
 • Tek kitapçık
 • Cevap kağıdı ortak
ayt nedir
ayt nedir
İNGİLİZCE

İngilizce toplam 80 soru gelmektedir.

 • Grammar&Vocabulary
 • Close Test
 • Cümle Tamamlama
 • İngilizce,Almanca,Fransızca – Türkçe çeviri
 • Türkçe-İngilizce,Almanca,Fransızca çeviri
 • Okuma Parçası
 • Restatement
 • Paragraf Tamamlama
 • Durum-Situation
 • Diyalog Tamamlama
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümler

♥  2021 AYT Konuları Süre ve Uygulanışı

 • Almanca 80 Soru 120 Dakika
 • İngilizce 80 Soru 120 Dakika
 • Fransızca 80 Soru 120 Dakika
 • Tek Oturum
 • Tek kitapçık
 • Cevap kağıdı ortak
Bilgi Tufani Amblem
Bilgi Tufanı

2020 yılında yapılacak sınavda çıkarılan matematik konularını ve çıkacak olan matematik ünitelerini görmek için tıklayın..

Aynı zamanda buradan da çıkarılan ve sorulacak Türkçe ile Türk Dili Edebiyat konularını görmek için tıklayın…